Page 1 of 1

tanya dong para master...

PostPosted: Wed Oct 07, 2009 2:03 am
by danang cool
kemarin aku hbs SQL injection pake schemafuzz.py aku dapet pass dengan bentuk AzFfblBjUWJTbQZv:
itu termasuk enkripsi jenis apa ya???